private studio, Thun

Terrazzo Red

Bahia 2

Fotos: Matthias Kurmann